Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU, ngày 22-3-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình; Kế hoạch số 11-KH/ĐUK, ngày 25-3-2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ngày 09/4/2021 Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở, các đồng chí Phó Giám đốc Sở, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, đồng chí Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Sở, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể của ngành và 124 cán bộ, đảng viên.

(Đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở yêu cầu: Các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được chuẩn bị rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp, vì vậy các chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên về dự học phải tập trung cao độ, tiếp thu các nội dung của Nghị quyết; đồng thời nhấn mạnh công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII chỉ là bước đầu; quan trọng là các chi ủy, chi bộ và mỗi đảng viên cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “kế hoạch 10 phần thì biện pháp 20 phần và quyết tâm 30 phần” sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội XII vào thực tiễn cuộc sống, biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế, đặc biệt đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn của tỉnh nhà.

Đồng chí cũng yêu cầu, ngay sau hội nghị, Đảng ủy Sở, các chi ủy, chi bộ tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đồng chí Phạm Xuân Biền - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

(Đồng chí Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo các nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng)

Quán triệt sâu sắc nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi. Các văn kiện thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa “ý Đảng, lòng dân” hoà quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Sở trong việc sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết, đồng thời đồng chí đề nghị các chi ủy, chi bộ, các đoàn thể, nhất là người đứng đầu của mỗi cơ quan, đơn vị của ngành nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị. Từ đó, mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục xây dựng Đảng vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hoá” trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./

Nguyễn Hồng Hiếu

Phụ trách văn phòng cấp ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 713
Hôm qua : 1.430
Tháng 07 : 55.385
Năm 2022 : 84.759
Chung nhan Tin Nhiem Mang