Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

GỠ CẢNH BÁO "THẺ VÀNG" CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH
 SỐ 25/KH-UBND THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI  PHÁP
 CHỐNG KHAI THÁC HẢI SẢN BẤT HỢP PHÁP, KHÔNG BÁO CÁO
 VÀ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH (CHỐNG KHAI THÁC IUU),
GỠ CẢNH BÁO "THẺ VÀNG" CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2023 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành "Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc vói Đoàn Thanh tra của ủy ban Châu Âu lần thứ 4"; Ngày 28/02/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND thực hiện các nhiệm vụ, giải  pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu trên địa bàn tỉnh thái bình năm 2023 và những năm tiếp theo.

Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp để chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU), gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu như sau:

1) Mục tiêu

- Triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản;
khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của ủy ban châu Âu (EC) về
chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "Thẻ vàng" trong năm 2023.

- Thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị
trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức
đảng, chính quyền các cấp của các ban, sở, ngành, địa phương có liên quan trực
tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác
IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực
hiện, quyết tâm gỡ cảnh báo "Thẻ vàng".

- Quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của
người dân trong tỉnh; nâng cao vị thế, hình ảnh, trách nhiệm quốc tế của Việt
Nam trong thực hiện các cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường
biển, hệ sinh thái biển bền vững; góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ
quyền biển, đảo của Tổ quốc

2) Nhiệm vụ, giải pháp

- Khẩn trương thành lập Kiểm ngư địa phương theo quy định của Luật
Thủy sản năm 2017 và Luật Tổ chức chính quyền địa phương theo thẩm quyền
của tỉnh.

- Thực hiện chiến dịch thông tin truyền thông trên địa bàn tỉnh các văn
bản liên quan đến chống khai thác IUU, nỗ lực của tỉnh Thái Bình về khắc phục
IUU được truyền tải liên tục, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng đến các tổ chức cá nhân có liên quan, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Rà soát, thống kê toàn bộ số lượng tàu cá trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp giấy phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) theo quy định. Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase).

- Kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại trạm Kiểm soát Biên
phòng; kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào cảng cá theo đúng quy định; theo dõi, giám sát 24/7 100% tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát tàu cá. Rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác (bến cả, cảng cá...) tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác được bốc dỡ tại địa phương.

- Bố trí đủ nhân lực thủy sản, kiểm ngư, thú y tại cảng cá, cảng biển và
Văn phòng thanh tra, kiểm soát nghề cá tại cảng cá đảm bảo kiểm tra, kiểm soát
tàu cá, thủy sản từ khai thác trong nước, nhập khẩu.

- Mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối họp giữa các
cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định.

- Xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát
hành trình theo quy định.

- Triển khai thực hiện các chương trình, đề án, quy hoạch phát triển ngành
thủy sản bền vững đã được ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

- Đầu tư thỏa đáng để bảo đảm công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái
biển, tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm khai thác thủy sản tăng nuôi
trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi biển.

- Thực hiện chuyển đổi nghề khai thác thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho
cộng đồng ngư dân ven biển.

- Bố trí, phân bổ đủ nguồn vốn đầu tư công đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng
cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá, hệ thống thông tin quản lý nghề cá
trên biển.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chủ trì, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, ủy ban nhân dân huyện: Thái
Thụy, Tiền Hải, Kiến Xương và tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai Kế
hoạch này, tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.


Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 516
Hôm qua : 1.599
Tháng 12 : 55.133
Năm 2023 : 244.479
Chung nhan Tin Nhiem Mang