Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

UBND tỉnh nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng về công tác phát triển nông thôn

Sáng ngày 24/8/2021, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Cùng dự cuộc họp có các đồng chí: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

 (Ảnh: Đ/c Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Tại cuộc họp, đồng chí Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã báo cáo một số nội dung chính của các dự thảo: Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2018 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Nghị quyết số 03); Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025; Báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đề xuất cơ chế, chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025.

(Ảnh: Đ/c Đinh Vĩnh Thụy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tại cuộc họp)

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 03, chương trình xây dựng NTM của tỉnh đã hoàn thành trước 1 năm mục tiêu của Nghị quyết đề ra. Bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch, nông thôn phát triển theo hướng hiện đại, môi trường ngày càng sáng - xanh - sạch - đẹp; kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả hơn. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế phát triển; hệ thống chính trị được củng cố, an ninh nông thôn được bảo đảm, diện mạo nông thôn thay đổi toàn diện. Dự thảo báo cáo sơ kết Nghị quyết đã chỉ rõ những kết quả thực hiện so với mục tiêu Nghị quyết; những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, trên cơ sở sơ kết Nghị quyết đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, với mục tiêu đến năm 2025 phấn đấu mỗi năm có từ 10 xã trở lên đạt chuẩn NTM nâng cao, đến năm 2025 toàn tỉnh có trên 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có từ 1 xã trở lên đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đến năm 2030, có từ 30% số xã trở lên đạt NTM nâng cao, 10% số xã trở lên đạt NTM kiểu mẫu, phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao.

Trên cơ sở sơ kết Nghị quyết, giai đoạn 2021 - 2025 tiếp tục đề xuất cơ chế hỗ trợ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh, trong đó nêu rõ điều kiện hỗ trợ các xã, huyện phải có đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong năm theo quy định. Nguồn ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ cho các huyện đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đăng ký và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; thưởng một lần để xây dựng công trình phúc lợi đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2021 trở về trước đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận.

Mặc dù, hạ tầng lưới điện nông thôn đóng góp một vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng, nhưng tỷ lệ đường nhánh cấp 1 trục thôn, đường trục thôn, đường qua khu dân cư tập trung chưa có đèn đường chiếu sáng còn cao (khoảng 80% tổng chiều dài các tuyến đường và ước khoảng 4.868 km). Do đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Thái Bình đề xuất cơ chế, chính sách, phương án hỗ trợ xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 đối với tất cả các xã trong tỉnh, trong đó ưu tiên các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước theo hai phương án: sử dụng nguồn điện lưới và sử dụng đèn năng lượng mặt trời. Ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần bằng tiền, phần còn lại do thôn, cộng đồng dân cư tổ chức vận động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tự nguyện.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết số 03, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết mới về xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025; yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo tổng kết, trong đó làm rõ hơn một số nội dung: kết quả nổi bật trong xây dựng NTM so với mục tiêu Nghị quyết; vai trò của các đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng NTM; tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm,… đồng thời rà soát lại mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Đối với đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, tiếp tục hoàn thiện dự thảo, trong đó, ưu tiên tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất (quy hoạch vùng sản xuất, hạ tầng sản xuất, ứng dụng công nghệ, máy móc, mô hình quản lý,…) để xây dựng NTM thực chất, cải thiện đời sống người dân. Đối với chủ trương xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, trước mắt, mỗi huyện chọn tối đa 10 xã thực hiện thí điểm hỗ trợ đầu tư xây dựng hệ thống đèn điện chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời, trên cơ sở đó tổng kết, nhân rộng trên phạm vi toàn tỉnh./.

 

Chi cục Phát triển nông thôn


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 8
Hôm nay : 502,58
Hôm qua : 10.819
Tháng 07 : 128.404
Năm 2024 : 426.382
Chung nhan Tin Nhiem Mang