Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác theo dõi diễn biến rừng tại tỉnh Thái Bình

Để có cơ sở tổng hợp, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hiện trạng rừng. Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND các xã có rừng thực hiện tốt công tác theo dõi diễn biến rừng hàng năm.

Việc thực hiện theo dõi diễn biến rừng theo quy định tại Thông tư số 33/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng và Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hành phần mềm cập nhật diễn biến rừng.

Cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ và yêu cầu theo dõi diễn biến rừng

- Nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng:

+ Theo dõi diễn biến diện tích theo trạng thái rừng;

+ Theo dõi diễn biến diện tích theo mục đích sử dụng rừng;

+ Theo dõi diễn biến diện tích rừng theo các nguyên nhân.

- Yêu cầu theo dõi diễn biến rừng:

+ Sử dụng kết quả kiểm kê rừng được tích hợp vào cơ sở dữ liệu theo dõi diễn biến rừng trung tâm đặt tại Tổng cục Lâm nghiệp (gọi tắt là Dữ liệu trung tâm) làm dữ liệu gốc để thực hiện theo dõi diễn biến rừng hằng năm. Dữ liệu công bố năm trước là cơ sở dữ liệu thực hiện theo dõi diễn biến rừng năm sau;

+ Sử dụng phần mềm cập nhật diễn biến rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;

+ Sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo vẽ, cập nhật cần thiết, bao gồm: máy vi tính cá nhân, máy định vị vệ tinh, máy tính bảng để khoanh vẽ các lô rừng có biến động.

2. Quy trình thực hiện theo dõi diễn biến rừng

- Thu thập thông tin biến động về rừng:

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có biến động về diện tích rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Hạt Kiểm lâm biến động về rừng, Hạt Kiểm lâm có trách nhiệm kiểm tra, xác minh thông tin biến động về rừng.

+ Mẫu báo cáo thông tin biến động về diện tích rừng theo Thông tư số 33/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

- Thời điểm xác định có biến động về rừng theo các nguyên nhân quy định như sau:

+ Có biên bản nghiệm thu kết quả trồng rừng hoặc sau khi kết thúc thời vụ trồng rừng đối với nguyên nhân trồng rừng.

+  Sau 03 năm kể từ ngày có biên bản nghiệm thu kết quả trồng rừng hoặc sau khi kết thúc thời vụ trồng rừng năm thứ nhất đối với nguyên nhân rừng trồng đủ tiêu chí thành rừng.

+ Biên bản kiểm tra xác định diện tích rừng bị thiệt hại của cơ quan có thẩm quyền đối với các nguyên nhân: phá rừng trái pháp luật, lấn chiếm đất rừng.

+ Các văn bản hoặc biên bản được cơ quan có thẩm quyền lập đối với các nguyên nhân khác làm tăng diện tích rừng, giảm diện tích rừng ((sâu, bệnh hại rừng, lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt, sạt lở, băng tuyết...)

- Cập nhật diễn biến rừng:

+ Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo về biến động rừng, Hạt Kiểm lâm cấp huyện kiểm tra hồ sơ diễn biến rừng; kiểm tra xác minh tại hiện trường.

+ Chi cục Kiểm lâm kiểm tra, đánh giá mức độ đầy đủ của tài liệu, số liệu do Hạt Kiểm lâm báo cáo; cập nhật diễn biến vào phần mềm cập nhật diễn biến rừng và đồng bộ kết quả cập nhật lên dữ liệu trung tâm; tổng hợp kết quả theo dõi diễn biến rừng và diện tích chưa thành rừng của toàn tỉnh;

+ Nội dung thu thập và cập nhật thông tin biến động về rừng theo quy định tại các Điều 34,35,36,37 Thông tư số 33/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

3. Công bố kết quả theo dõi diễn biến rừng

Chi cục Kiểm lâm lập hồ sơ phê duyệt kết quả, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố hiện trạng rừng.

4. Lưu trữ hồ sơ:

- Dữ liệu kết quả theo dõi diễn biến rừng gồm dạng giấy và dạng số

- Hồ sơ kết quả theo dõi diễn biến rừng gồm bản đồ cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh; biểu tổng hợp số liệu theo đơn vị hành chính. Biểu số liệu theo quy định Thông tư số 33/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng.

- Hồ sơ theo dõi diễn biến rừng được lưu tại Chi cục Kiểm lâm và giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Thái Thụy, Tiền Hải; Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thái Thụy, Tiền Hải; UBND các xã có rừng./.

Chi cục Kiểm lâm


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Dự án, đầu tư, đấu thầu
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 763
Hôm qua : 1.314
Tháng 09 : 67.052
Năm 2021 : 85.890