Thông báo
Lịch công tác
Danh bạ nội bộ
Liên kết website
518/QĐ-SNNPTNT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố Quy trình nội bộ, quy trình chi tiết thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Quyết định 2614/QĐ-UBND ngày 28/11/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
06/03/2024
517/QĐ-SNNPTNT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách tháng 12 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
21/12/2023
478/QĐ-SNNPTNT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách tháng 11 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
08/12/2023
435/QĐ-SNNPTNT
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán ngân sách tháng 10 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
05/10/2023
Dự báo thời tiết
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 14
Hôm nay : 501,64
Hôm qua : 6.602
Tháng 04 : 102.477
Năm 2024 : 167.770
Chung nhan Tin Nhiem Mang