Cơ cấu tổ chức 
  GIÁM ĐỐC: Ông: Nguyễn Văn Chiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở

Điện thoại: 0227.3738.559

PHÓ GIÁM ĐỐC:

1. Ông: Nguyễn Mạnh Khương, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0227.3731.273

2. Ông Đỗ Quý Phương, Phó Giám đốc Sở

 Điện thoại: 0227.3840.505

3. Bà: Nguyễn Thị Nga, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại: 0227.3731.988

4. Ông: Vũ Mạnh Thía, Phó Giám đốc Sở

Điện thoại:0227.3733377

CÁC PHÒNG - BAN TRỰC THUỘC

1. Văn phòng sở

Chánh Văn phòng: Ông Đào Xuân Hiệu, điện thoại 0985703610

Phó Chánh Văn phòng: Bà Đỗ Thị Vân Anh

2. Phòng Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng: Ông Đoàn Vân Trường

Phó Trưởng phòng: Bà Đỗ Thị Thúy

Điện thoại: 0227.3735.316

3. Phòng Kế hoạch – Tài chính

Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Kim Huế

Phó Trưởng phòng: Bà Khổng Thị Thịnh

Phó Trưởng phòng: Bà Bùi Thị Thúy

Điện thoại: 0227.3731.969

4. Thanh tra sở

Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Phú

Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Tiến Trinh (Hiếu)

Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Văn Quyến

Điện thoại: 0227.3735.452

5. Phòng Quản lý xây dựng công trình

Trưởng phòng: Ông Đặng Xuân Thạnh

Phó Trưởng phòng: Ông Hoàng Ngọc Vinh

Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Điện thoại: 0227.3731.887

6. Công đoàn ngành

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hồng Hiếu.

Điện thoại: 0227.3731.276

CÁC CHI CỤC TRỰC THUỘC

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Chi cục Trưởng: Ông Mai Thanh Giang

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Xuân Thanh

Phó Chi cục Trưởng: Ông Trần Quốc Dương

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Chi cục Trưởng: Ông Phạm Thành Nhương

Phó Chi cục Trưởng: Ông Phạm Văn Lý

Phó Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Bến

3. Chi cục Thuỷ lợi.

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Bảo Khương

Phó Chi cục Trưởng: Ông Bùi Quang Lệ

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Duy Hùng

4. Chi cục Kiểm lâm

Chi cục Trưởng: Ông Đinh Hải Lục

Phó Chi cục Trưởng: Ông Dương Văn Huy

Điện thoại:0227.626.8882

Địa chỉ: Số 368 đường Trần Hưng Đạo,thành phố Thái Bình

5. Chi cục Phát triển nông thôn

Chi cục Trưởng: Ông Vũ Công Bình

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Phương Nam

Phó Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Quang Phong

6. Chi cục Thuỷ sản

Chi cục Trưởng: Ông Hoàng Minh Giang

Phó Chi cục Trưởng: Ông Vũ Kim Cẩn

Phó Chi cục Trưởng: Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thuỷ sản

Chi cục Trưởng: Ông Nguyễn Anh Tuấn

Phó Chi cục Trưởng: Bà Trần Thị Liên Hoa

CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC

1. Trung tâm Khuyến nông.

Giám đốc: Ông Trần Minh Hưng

Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Đình

2. Trường Trung học nông nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng trường: Ông Nguyễn Văn Lượng

Hiệu trưởng: Ông Phạm Ngọc Túy

3. Khu Bảo tồn thiên nhiên Đất ngập nước Thái Bình

Giám đốc: Ông Bùi Quang Tính

Phó Giám đốc: Ông Trần Việt Cường