Công điện Khẩn số 05/CĐ-PCTT ngày 30/6/2022 của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình