Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
191/SNN&PTNT-KHTC 09/02/2018 GĐ Phạm Văn Dụng V/v triển khai thực hiện các nghị định của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công
204/SNN&PTNT 21/02/2018 PGĐ Nguyễn Thị Nga V/v Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuât vụ xuân 2018
218/SNN&PTNT 27/02/2018 PGĐ Nguyễn Thị Nga Vv Tăng cường công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân 2018
217/SNNPTNT-NTM 27/02/2018 PGĐ Nguyễn Xuân Dương V/v tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2018
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
49/2013/TT-BNNPTNT 19/11/2013 Lê Quốc Doanh Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
05/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Lê Quốc Doanh Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt
07/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014 Vũ Văn Tám Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Hà Công Tuấn Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
08/2014/TT-BNNPTNT 20/03/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
12/2014/TT-BNNPTNT 08/04/2014 Vũ Văn Tám Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cở truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
14/2014/TT-BNNPTNT 28/04/2014 Cao Đức Phát Ban hành danh mục giống vật nuôi cao sản
20/2008/QH12 13/11/2008 Nguyễn Phú Trọng Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Bảo tồn đa dạng sinh học là việc bảo vệ sự phong phú của các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù hoặc đại diện; bảo vệ môi trường sống tự nhiên thường xuyên hoặc theo mùa của loài hoang dã, cảnh quan môi trường, nét đẹp độc đáo của tự nhiên; nuôi, trồng, chăm sóc loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; lưu giữ và bảo quản lâu dài các mẫu vật di truyền. 2. Bảo tồn tại chỗ là bảo tồn loài hoang dã trong môi trường sống tự nhiên của chúng; bảo tồn loài cây trồng, vật nuôi đặc hữu, có giá trị trong môi trường sống, nơi hình thành và phát triển các đặc điểm đặc trưng của chúng
Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182