Số/Ký hiệu Ngày ban hành Người ký Trích yếu
20/KH-SNNPTNT 23/07/2018 GĐ Phạm Văn Dụng Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình năm 2018-2020
469/QĐ-SNNPTNT 02/07/2018 GĐ Phạm Văn Dụng Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho Công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình
191/SNN&PTNT-KHTC 09/02/2018 GĐ Phạm Văn Dụng V/v triển khai thực hiện các nghị định của chính phủ và quyết định của thủ tướng chính phủ về quản lý, sử dụng tài sản công
204/SNN&PTNT 21/02/2018 PGĐ Nguyễn Thị Nga V/v Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuât vụ xuân 2018
218/SNN&PTNT 27/02/2018 PGĐ Nguyễn Thị Nga Vv Tăng cường công tác chăm sóc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ xuân 2018
217/SNNPTNT-NTM 27/02/2018 PGĐ Nguyễn Xuân Dương V/v tập trung triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2018
41/2013/TT-BNNPTNT 04/10/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
49/2013/TT-BNNPTNT 19/11/2013 Lê Quốc Doanh Hướng dẫn tiêu chí xác định vùng sản xuất trồng trọt tập trung đủ điều kiện an toàn thực phẩm
05/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Lê Quốc Doanh Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực trồng trọt
07/2014/TT-BNNPTNT 10/02/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014 Vũ Văn Tám Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 về quản lý giống thủy sản
10/2014/TT-BNNPTNT 26/03/2014 Hà Công Tuấn Quy định về tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ của khu bảo tồn biển
08/2014/TT-BNNPTNT 20/03/2014 Cao Đức Phát Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
12/2014/TT-BNNPTNT 08/04/2014 Vũ Văn Tám Quy định biểu trưng, cờ hiệu, cở truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư
14/2014/TT-BNNPTNT 28/04/2014 Cao Đức Phát Ban hành danh mục giống vật nuôi cao sản
  
Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182