Lịch công tác tuần của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tuần trước Tuần thứ 11 năm 2018
(Từ ngày: 12/03/2018 - Đến ngày: 18/03/2018)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 12/03/2018
Thứ ba 13/03/2018
Thứ tư 14/03/2018
Thứ năm 15/03/2018
Thứ sáu 16/03/2018
Thứ bảy 17/03/2018
Chủ nhật 18/03/2018
Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182