Lịch công tác tuần của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tuần trước Tuần thứ 1 năm 2019
(Từ ngày: 31/12/2018 - Đến ngày: 06/01/2019)
Tuần kế tiếp
Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người chủ trì Người chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 31/12/2018
Thứ ba 01/01/2019
Thứ tư 02/01/2019
Thứ năm 03/01/2019
Thứ sáu 04/01/2019
Thứ bảy 05/01/2019
Chủ nhật 06/01/2019
Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182