1014/QĐ-SNNPTNT (14/11/2017)

Quyết định Ban hành Danh mục tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng vào hoạt động hành chính của Cơ quan Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182