Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 08/10/2015 (12/10/2015)

Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 08/10/2015

Báo cáo kết quả công tác phòng trừ sâu đục thân 2 chấm vụ Mùa năm 2015 tại Thái Bình (07/10/2015)

Báo cáo kết quả công tác phòng trừ sâu đục thân 2 chấm vụ Mùa năm 2015 tại Thái Bình

Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 24/9/2015 (30/09/2015)

Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp

Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp đến ngày 17/9/2015 (21/09/2015)

Thông báo tình hình sản xuất nông nghiệp

Công văn số 760/SNN&PTNT ngày 26/8/2015 do Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành về việc Triển khai thực hiện chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 25/8/2015 của UBND Tỉnh (27/08/2015)

Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Mùa và chuẩn bị kế hoạch gieo trồng cây màu vụ Đông năm 2015

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182