Trang chủ >> Tin ngành Nông nghiệp và PTNT

Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13, tỉnh Thái Bình làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT
Chiều ngày 10/5, đồng chí Phạm Xuân Thường - Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Thái Bình chủ trì buổi làm việc với Sở Nông nghiệp&PTNT liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật.


Những năm qua, dưới sự chỉ đạo về chuyện môn của Cục bảo vệ thực vật sự quản lý trực tiếp của Sở NN&PTNT và UBND tỉnh Thái Bình việc thực hiện các chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ và kiểm dịch thực vật được triển khai thực hiện có hiệu quả, Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục bảo vệ thực vật tập trung cho công tác điều tra phát hiện, nắm chắc diễn biến sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng, kịp thời phát hiện quy mô, mức độ gây hại của các đối tượng sâu bệnh gây hại, chủ động dự tính, dự báo chính xác và tham mưu kịp thời cho các cấp, các ngành lãnh đạo chỉ đạo các đợt phòng trừ sâu bệnh có hiệu quả, bảo vệ an toàn kết quả sản xuất với mục tiêu an toàn, hiệu quả bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

 
Đồng thời làm tốt công tác khảo nghiệm, công tác quản lý Nhà nước về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Chủ động phối hợp với các ngành công thương, cảnh sát môi trường tiến hành các đợt kiểm tra, thanh tra các cơ sở, đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, chủ động tham mưu cho tỉnh quản lý tốt việc sử dụng, kinh doanh kịp thời phát hiện những sai phạm trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Cùng với đó tích cực phối hợp với ngành chức năng của Trung ương cũng như địa phương làm tốt công tác kiểm dịch thực vật theo đúng quy định của pháp luật.
 

 Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Thái Bình sẽ tổng hợp và tham gia ý kiến cùng với Quốc hội xây dựng luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật trong kỳ họp tới.

SNN
(Sở Nông nghiệp và PTNT)

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182