Hội nghị liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông lâm thủy sản thực phẩm tỉnh Thái Bình, năm 2016 (30/12/2016)

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bà sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn, đặc sản của tỉnh đến người tiêu dùng và các nhà hàng khách sạn cũng như các bếp ăn tập trung trong tỉnh

Hội nghị tổng kết Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015 (07/04/2016)

Ngày 04/4/2016, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản năm 2015, kế hoạch trọng tâm năm 2016; Triển khai Kế hoạch hành động Năm cao điểm vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp và Kế hoạch Tháng hành động vì an toàn thực phẩm ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Chi cục Thú y thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm (12/05/2015)

Năm 2015 được Chính phủ chọn là "Năm vệ sinh an toàn thực phẩm". Ngày 04/02/2015, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Quyết định số 445/QĐ- BNN-QLCL về kế hoạch hành động năm VSATTP trong lĩnh vực nông nghiệp. Căn cứ chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp &PTNT, Sở Nông nghiệp & PTNT Thái Bình đã có kế hoạch số 263/KH - SNN&PTNT ngày 10/4/2015 về thực hiện năm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giải pháp để nông dân dễ áp dụng trong sản xuất rau an toàn (21/04/2015)

Một trong những nguyên nhân khó khăn khiến diện tích rau đạt tiêu chuẩn VietGAP còn khiêm tốn đó là quy trình và số lượng tiêu chí theo VietGAP hiện nay quá nhiều (65 tiêu chí), trong khi với đặc thù tập quán sản xuất, nhận thức của nông dân hạn chế, việc ghi chép nhật ký sản xuất phức tạp khiến thực hiện VietGAP gặp nhiều khó khăn.

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182