Trang chủ >> Lâm Nghiệp

CHI CỤC KIỂM LÂM THÁI BÌNH BÀN GIAO 02 CÁ THỂ KHỈ QUÝ HIẾM CHO TRUNG TÂM CỨU HỘ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ HÀ NỘI

 Vào hồi 8h ngày 19/6/2018,tại Nhà thờ Chính tòa tỉnh Thái Bình Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Bình và Lãnh đạo nhà Chung thuộc Nhà thờ Chính tòa tỉnh Thái Bình tiến hành bàn giao 02 cá thể Khỉ quý hiếm cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội để kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và tái thả về rừng trong thời gian tới. Hai cá thể Khỉ quý hiếm trên bao gồm 01 cá thể Khi đuôi dài (Tên khoa học: Macaca Fascicularis, trọng lượng 4kg) và 01 cá thể Khỉ mốc (Tên khoa học: Macaca Assamensis, trọng lượng 6kg) được Nhà thờ Chính tòa tỉnh Thái Bình tiếp nhận từ một số người dân hiến tặng và nuôi dưỡng một thời gian.


 Khỉ Mốc và Khỉ đuôi dài là hai loài động vật thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB quy định tại Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Đây là hai loài động vật quý, hiếm còn lại rất ít trong tự nhiên, cần được bảo tồn, pháp luật hiện hành nghiêm cấm các hành vi săn bắt, vận chuyển, mua bán, nuôi nhốt trái phép./.

Đinh Hải Lục
(Chi cục Kiểm lâm)

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182