ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHE VỀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (30/06/2017)

Chiều ngày 22/6/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ triển khai Đề án Quy hoạch và quản lý giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 107/QĐ-UBND ngày 19/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI BÌNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG MÔ HÌNH CHĂN NUÔI LỢN AN TOÀN CÓ KIỂM SOÁT DỊCH BỆNH TẠI HUYỆN VŨ THƯ (19/06/2017)

Ngày 08/6/2017, Chi cục đã tổ chức 01 lớp tập huấn kỹ thuật cho 20 người của 10 hộ trong mô hình; đã bàn giao 11 pano mô hình cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Lý và 10 hộ tham gia dự án để gắn tại vị trí dễ quan sát của xã và của các hộ đảm bảo nhân dân biết được thông tin về Dự án.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC KIỂM TRA KIỂM SOÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM VỀ VẬN CHUYỂN GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM ĐỂ CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM (15/03/2017)

Trong thời gian hoạt động từ ngày 01/03 đến 08/3/2017, đội đã kiểm tra, kiểm soát 15 phương tiện, vận chuyển 426 con lợn thịt, 3.300 gia cầm thịt và 7.620 gia cầm giống đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có giấy chứng nhận kiểm dịch; Phát hiện và xử lý 01 trường hợp vi phạm như trên.

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO (01/03/2017)

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, rất dễ biến chủng thành các chủng vi rút cúm khác nhau có độc lực cao gây chết nhiều gia cầm và đặc biệt là có khả năng lây nhiễm và gây tử vong cao trên người.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa Lễ hội Xuân 2017 (25/01/2017)

trong thời gian hoạt động từ ngày 03/01/2017 đến nay, đội kiểm dịch lưu động của Chi cục đã kiểm soát 25 phương tiện, vận chuyển 157 bò thịt, 1.426 con lợn thịt, 4.230 gia cầm thịt và 12.520 gia cầm giống đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, có giấy chứng nhận kiểm dịch; Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 03 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước 3.000.000 đồng và tiêu hủy 371 kg kg sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh (27/10/2016)

Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động Năm cao điểm về vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình; thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Căn cứ vào tình hình vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình đã ban hành Quyết định số 44/QĐ-CCCNTY ngày 12/10/2016 về việc thành lập đội kiểm dịch động vật lưu động với nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trong lĩnh vực vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào tỉnh; Kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm, cơ sở chuyên kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc động vật.

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y NÂNG CAO NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT (27/09/2016)

Nhằm nâng cao công tác chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn sản xuất và triển khai có hiệu quả Luật Thú y vào sản xuất chăn nuôi của tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức các khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật;

LÃNH ĐẠO UBND TỈNH, SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN, CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y KIỂM TRA CÔNG TÁC TIÊM PHÒNG VẮC XIN VỤ THU ĐÔNG 2016 (23/09/2016)

Trong những ngày này, các địa phương và người chăn nuôi trong tỉnh đang tập trung cao độ triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng dịch cho đàn gia súc gia cầm trong toàn tỉnh

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC GIA CẦM VỤ THU ĐÔNG NĂM 2016 (06/09/2016)

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIÊM VẮC XIN PHÒNG BỆNH CHO ĐÀN GIA SÚC GIA CẦM VỤ THU ĐÔNG NĂM 2016

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thái Bình tổ chức tập huấn năm 2016 cho các hộ chăn nuôi trong tỉnh về chuyển đổi chăn nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp (23/08/2016)

Để phổ biến, hướng dẫn người chăn nuôi những kiến thức cơ bản về quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP), thực hiện chuyển đổi con giống, nuôi những giống vật nuôi có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng yêu cầu thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 -2020, tầm nhìn 2030 trong lĩnh vực chăn nuôi; Thực hiện chương trình công tác năm 2016; Được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi và thú y đã và đang phối hợp với các địa phương tổ chức tập huấn chuyển đổi chăn nuôi theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp cho các hộ chăn nuôi trong tỉnh

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182