Trang chủ >> Chăn Nuôi

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y TỈNH THÁI BÌNH TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG KHUYẾN NÔNG TRUNG ƯƠNG 2018

 Thực hiện chương trình khuyến nông trung ương năm 2018 “Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu” tại Thái Bình, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tiến hành khảo sát chọn điểm, chọn hộ tham gia dự án. Căn cứ thực tiễn chăn nuôi lợn tại các địa phương và tình hình xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với lợn trên địa bàn tỉnh hướng tới xuất khẩu, Chi cục đã thống nhất lựa chọn địa điểm triển khai tại xã Điệp Nông, huyện Hưng Hà; Chi cục đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Hưng Hà đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện.

Ảnh hội nghị triển khai dự án

Ngày 16/5/2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện “Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu” thuộc dự án khuyến nông trung ương năm 2018 thực hiện tại Thái Bình. Dự và chỉ đạo hội nghị có đại diện Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà.

Ông Lê Văn Dụng

Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT phát biểu

Tại hội nghị, Chi cục đã triển khai kế hoạch “Xây dựng mô hình chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh để hướng tới xuất khẩu”. Theo kế hoạch, mục tiêu của dự án là thành lập được 01 tổ hợp tác chăn nuôi an toàn có kiểm soát dịch bệnh; số hộ tham gia được hưởng lợi từ dự án ≥ 10 hộ; số vật nuôi được hỗ trợ tham gia mô hình là ≥ 3.000 con; số cơ sở được công nhận an toàn dịch là 06; số lượt người tập huấn trong mô hình/năm là 40 lượt người; số pano, bảng hiệu tuyên truyền là 11 cái; số người tham dự sơ kết là 35 người; số tin bài tuyên truyền về mô hình là 02 tin, bài; tỷ lệ lợn được tiêm phòng ≥ 90%, tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng ≥ 70%; hiệu quả kinh tế hộ tham gia dự án tăng từ 15% trở lên so với ngoài dự án.

Ông Ngô Đức Quang

đại diện cho hộ tham gia mô hình phát biểu ý kiến

Qua thảo luận và đối chiếu với các yêu cầu triển khai của dự án, Chi cục đã thống nhất lựa chọn 10 hộ đủ tiêu chí tham gia. Cũng tại hội nghị, các hộ đã thảo luận và thống nhất các nội dung về chọn cử đại diện nhóm hộ thực hiện ký các văn bản triển khai liên quan tới dự án, phương án đối ứng các vật để xây dựng mô hình và một số nội dung khác theo kế hoạch thực hiện trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018.

Ông Nguyễn Quang Vinh

Phó chủ tịch UBND xã phát biểu ý kiến

Trong thời gian tới, Chi cục sẽ tiến hành mua sắm vật tư, dụng cụ và cấp phát cho các hộ tham gia mô hình; tổ chức lớp tập huấn trang bị kiến thức về chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho các hộ được lựa chọn tham gia mô hình và hướng dẫn, hỗ trợ nhóm hộ thành lập tổ hợp tác theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của tổ hợp tác.

(CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y THÁI BÌNH )

Các tin khác

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182