Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 01 – Lê Lợi – TP. Thái Bình
Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182
Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn
Website: http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn

Chi cục Kiểm Lâm Thái Bình bàn giao 01 cá thể khỉ đuôi lợn cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội

Ngày 16 tháng 01năm 2017, Chi cục Kiểm Lâm Thái Bình đã bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn nói trên cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội./.

Hội nghị liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh sản phẩm Nông lâm thủy sản thực phẩm tỉnh Thái Bình, năm 2016

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, quảng bà sản phẩm nông lâm thủy sản thực phẩm an toàn, đặc sản của tỉnh đến người tiêu dùng và các nhà hàng khách sạn cũng như các bếp ăn tập trung trong tỉnh

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182