Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 01 – Lê Lợi – TP. Thái Bình
Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182
Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn
Website: http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn

Kinh nghiệm xây dựng NTM thành công tại các xã khó khăn huyện Hưng Hà

Thực hiện mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM ở Thái Bình, đến tháng 6 -2015, huyện Hưng hà có thêm 4 xã về đích NTM, gồm: Duyên Hải, Minh Tân, Thái Hưng và Hòa Tiến. Trong đó, những xã thuần nông, nguồn thu ngân sách của xã cũng như thu nhập của người dân rất hạn hẹp nhưng đã có sự bứt phá mạnh mẽ, đẩy nhanh tiến trình xây dựng NTM ở địa phương.

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi Lợn an toàn trong nông hộ

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi Lợn an toàn trong nông hộ

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi Gà an toàn trong nông hộ

Sổ tay hướng dẫn quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi Gà an toàn trong nông hộ

Kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới ở Vũ Phúc

Vũ Phúc là xã thuần nông của thành phố Thái Bình, có tổng diện tích đất tự nhiên 621,78ha, trong đó diện tích đất canh tác 402,34ha. Năm 2009, được tỉnh và Thành phố chọn là 1 trong 8 xã điểm xây dựng nông thôn mới (NTM), Vũ Phúc đã tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thành 19/19 tiêu chí vào tháng 12/2013.

Xây dựng nông thôn mới - Thành công từ những phong trào thi đua

Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhưng muốn xây dựng thành công NTM cần sự đóng góp lớn về sức người, sức của. Khắc ghi lời Bác dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, đưa Thái Bình trở thành một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về xây dựng NTM.

Đảng bộ xã Hồng Phong lãnh đạo xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Đảng bộ xã Hồng Phong (Vũ Thư) tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, lãnh đạo thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Hồng Phong đã đạt 12/19 tiêu chí.

Thắng lợi vụ lúa xuân ấm

Vượt qua thách thức của vụ xuân ấm, những ngày này, nông dân các địa phương trong tỉnh đang thu hoạch vụ lúa xuân với niềm vui thắng lợi.

Kết quả mô hình: Nuôi xen canh Tôm sú, Cá Rô Phi, Rong Câu

Tôm sú được nuôi trong các ao đầm nước mặn, lợ với nhiều hình thức nuôi khác nhau từ quảng canh, bán thâm canh đến thâm canh. Trong ao nuôi tôm chất thải sinh ra do lượng thức ăn dư thừa, phân tôm, xác tôm… tích tụ dưới đáy ao gây ô hiễm môi trường, ảnh hưởng đến sinh trởng của tôm, tôm dễ bị bệnh. Trong khi đó, cá Rô phi là loài có khả năng thích ứng với độ mặn rộng. Cá rô phi đóng một vai trò như “một công cụ dọn dẹp” các chất thải như thức ăn thừa, phân tôm… sẽ làm giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, rong câu có thể sử dụng phân thải ra từ tôm và cá rô phi để phát triển, ngoài ra còn là chỗ ẩn nấp khi tôm lột xác. Việc nuôi xen Tôm sú, cá Rô phi, Rong câu sẽ góp phần giảm thiểu chất thải có trong ao, hạn chế dịch bệnh xảy ra, nâng cao chất lượng tôm thương phẩm và tăng gia trị thu nhập cho người dân.

Hiệu quả cây dưa lê trồng xen 2 vụ lúa trên đất Hưng Hà

Tại Hưng Hà một số xã như Tây Đô, Hòa Tiến, Tân Tiến đã có truyền thống trồng cây màu hè xen giữa hai vụ lúa. Gần đây đã có thêm một số xã quan tâm đến cây màu hè xen giữa hai vụ lúa như xã Phúc Khánh, Thống Nhất, Điệp Nông.... Năm 2014 diện tích cây màu hè của huyện lên đến 480 ha. Với ưu thế ngắn ngày, dễ trồng, ít sâu bệnh, đầu tư thấp (chỉ khoảng 300 - 400 nghìn đồng/sào) lại dễ bán nên cây dưa được chọn là cây trồng chính trong vụ hè xen 2 vụ lúa.

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182