Giới thiệu Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn 

Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn
Địa chỉ: Số 01 – Lê Lợi – TP. Thái Bình
Điện thoại: 036.3831.447 Fax: 036.3836.173
Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn
Website: http://sonnptnt.thaibinh.gov.vn
 

Địa chỉ: Số 01 – Lê Lợi – TP. Thái Bình

Điện thoại: 0363. 731. 509

Fax: 0363. 739. 182

Email: sonongnghiep@thaibinh.gov.vn

Họ tên (*) :  
Email (*):    

Nội dung góp ý (*):

 
Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182