Đơn vị trực thuộc 

1.Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật                                          

Địa chỉ: Ngõ 18 - Phố Quang Trung - TP. Thái Bình

 Điện thoại: 0227.3831.792 ; Fax: 0227. 3835.730                       

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y                                                       

Địa chỉ: Số 14- Phố Quang Trung - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.539  ; Fax: 0227. 3641.871

3. Chi cục Thủy Lợi              

Địa chỉ:Số 01 - Lê Lợi - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3731.863 ;   Fax: 0227.3737.300

4. Chi cục Phát triển nông thôn

Địa chỉ: Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.608; Fax: 0227.3641.917

5. Chi cục Thuỷ sản

Địa chỉ: Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227.3837.726 ; Fax: 0227.3833.470

6. Chi cục Kiểm lâm

Địa chỉ: Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227.3644.163;

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

 8. Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông & Khuyến ngư

Địa chỉ: Phường Phú Khánh - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.842;  Fax: 0227.3839.910

9. Trường Trung học nông nghiệp

Địa chỉ: Khu 03 - Thị Trấn Quỳnh Côi - huyện Quỳnh Phụ - tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 0227.3863.223 ;  Fax: 0227.3863.223

10. Ban quản lý dự án xây dựng nông nghiệp và PTNT

Địa chỉ: Số 01 - Lê Lợi - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3731.493 ;

11. Trung tâm nước sạch và VSMTNT

Địa chỉ:Số 02, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 0227.3831.421  ;  Fax: 0227.3831.421

12. Trung tâm Giống thủy sản

Địa chỉ: Thôn Kìm - Xã Vũ Lạc - TP. Thái Bình

Điện thoại: 0227.3730.010

13. Ban Quản lý Đê Biển 

Địa chỉ: Số 01 - Lê Lợi- TP. Thái Bình

Bản quyền thuộc về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình. Điện thoại: 036.3731.509; Fax: 036.3739.182